Skûtsjeverhuur Akkrum:

Dagtochten, Weekends, Midweek.
Friese vlag Zeilen in Friesland e.o.:

Meren, trekvaarten, Turfroute.
 
       
 

startpagina
Link verwijst naar pagina over vaartochten
1897
geschiedenis
nieuws
inlichtingen
arrangementen
tarieven


         
 
Historisch perspectief
   
 
Opvallend aan skûtsjes als de Twee Gezusters, is vaak de hoge ouderdom van deze schepen. Soms meer dan 100 jaar geleden slaagden de scheepsbouwers er in mooi gelijnde vrachtschepen te bouwen, waaraan bijna tegenstrijdige eisen werden gesteld. Groot laadvermogen, geringe diepgang, optimale vaar- en zeileigenschappen, eenvoudige bediening, en veelal ook nog bewoonbaar
Bij het hedendaagse gebruik van deze oude skûtsjes, is dat ontwerp vaak opgegeven.


   
  Skûtsje Twee Gezusters met turf naar Appelscha

Een andere ontwikkeling is juist het streven naar behoud en restauratie van het authentieke skûtsje. Zoals in de landelijke vereiniging LVBHB.
Ondermeer zichtbaar bij rėunies van oude schepen en deelname aan historische evenementen.
Waar mogelijk is ook het skûtsje Twee Gezusters daarbij aanwezig: op de foto hiernaast het vervoer van een lading stro, op de Witte Wijk van Smilde naar Appelscha..

<later meer>


   
         
 
           
    Skutsjeverhuur Twee Gezusters, Akkrum, 0566-650772, 06-10561214, pdillingh@ twee-gezusters.nl